Totalt antall sidevisninger

tirsdag 17. januar 2017

Årets nyord 2016: Hverdagsintegrering

Hvert år kårer Språkrådet og Gisle Andersen, professor ved Norges handelshøyskole (NHH), årets ord. Det kan være et nyord eller ord av nyere dato som har preget året. Flyktning- og innvandringsspørsmål har vært et viktig tema i løpet av året, også språklig. Ordet hverdagsintegrering hadde knapt blitt brukt før statsministeren tok det i bruk i nyttårstalen ved inngangen til året. Det har vist seg å være et nyttig ord som mange har gjort til sitt.
– Populariteten til ordet hverdagsintegrering viser at det dekker et etterlengtet behov for å beskrive innsatsen som vanlige folk gjør i hverdagen for å integrere flyktninger og innvandrere. Vi tror at dette treffende ordet har kommet for å bli i språket, sier Ole Våge, seniorrådgiver i Språkrådet.
I kåringen av årets ord har vi blant annet brukt dataverktøy som fanger opp nye ord fra mange store riks- og regionsaviser. Kriteriene for å velge ut årets ord er at det skal være hyppig brukt i år. Det skal også være aktuelt, kreativt, levedyktig og ha gode språklige kvaliteter. Hverdagsintegrering oppfyller disse kriteriene.

Ti på topp

Kilde: Språkrådet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar