Totalt antall sidevisninger

fredag 19. september 2014

fange 59. Taterpige

Maria hamnar på tukthuset og får livet snudd på hovudet. Lengten etter familien og livet på landevegen blir snart erstatta med behovet for å tilpasse seg miljøet på innsida av murane. Fangefellesskapet er også ein kvardag, og det skal vise seg at vennskap kan oppstå på dei mest ugjestmilde stader. Likevel er taanken på flukt aldri langt unna. For kanskje finst det ein veg ut? Til familien og følgjet, og til guten som Maria har forelska seg i

Ingen må vite av Aina Basso

Ein dag i 1734 dett Ingeborg på isen, og der står Mikkel og hjelper henne opp. Ingeborg byrjar å drøyme om han om nettene, og tenkjer på han om dagane. Men det finst eit hinder mellom dei, ein farleg løyndom på garden oppunder fjellet. Ein løyndom som må bli avslørt, og som vil få alvorlege konsekvensar for alle involverte. Dette er ei spennande forteljing om ei norsk fjordbygd. Forteljing for ungdomstrinnet.

Inn i elden av Aina Basso


I frå 1620 og utover blei 80 "trollkvinner" dømde til døden på bålet i Finnmark. Denne forteljinga handlar om to unge jenter som hamnar på kvar si side i denne utrulege og skremmande tida i norsk historie. Her er to parallelle forteljingar, den velståande Dorothe frå København og den fattige Elen, som er dotter til ei "klok kone" i Finnmark. 16 år gamle Dorothe blir gifta bort til ein mykje eldre mann og drar med han til Vardø, der Dorothes og Elens liv kryssast på dramatisk vis. Gjennom dei to like gamle, men svært ulike jentene, får ein ei skildring av å vere på veg inn i vaksenverda, og av ei fjern fortid både med parallellar og sterke kontrastar til vår eiga tid. Dette er ei historie om hekseprosessane i Finnmark som dramatisk bakteppe. Forteljing for ungdomstrinnet.

fredag 28. februar 2014

Anne Franks dagbok


Anne Franks Dagbok

Anne Franks dagbok handler om Anne Frank i årene 1942 til 1944, og om hvor mye hun krangler med de andre i bygningen og om hvordan det er å leve som jøde under 2.Verdenskrig

Anne bor i en bygning sammen med sin familie som består av katten Moortje, Anne (13), Margot (16) og herr & fru Frank. De er jøder. Anne fikk dagboken sin, som hun kaller Kitty, til 13 års bursdagen sin 12. juni. I den dagboken skriver hun om dagene sine. Anne og familien står ganske bra økonomisk.

Faren til Anne hadde jobbet i firmaet som eide bygningen de bodde i, så han tjente da ganske mye penger.Familien Frank hadde et ganske så normalt liv fram til Hitler kom til makten. De bodde som alle andre tyskere, de kunne gå ut på gaten uten å bli dømt av ikke-jøder, og de hadde alle rettighetene som alle andre. Da de mistet rettighetene sine, og folk begynte å forskjellsbehandle jøder, var ikke Annes familie et unntak.

De kunne ikke gjøre de samme tingene som ikke-jøder kunne. Det at det tyske folk ble antisemittistiske hadde selvfølgelig negativ virkning på familien Frank, som var jødiske. Jøder ble forfulgt, de kunne blitt banket opp og arrestert på åpen gate uten at noen brydde seg om dem.

Da familien Frank finner ut at de skal bli sendt vekk flykter de til en hytte langt vekk fra der de tidligere bodde, uten å fortelle det til noen andre. Der må de bo sammen med en annen familie, og dette liker ikke Anne. Hun føler at hun ikke får privatliv.
Anne hadde tidligere skrevet i dagboken sin at hun føler at hun har kommet kort ut i puberteten, så da hun endelig får mensen blir hun kjempeglad.
Mens de bor der de bor så blir Anne kjent med en gutt på hennes alder fra den andre familien, og de begynner da og få følelser for hverandre.

Etter å ha bodd der en stund finner det tyske politiet familien, grunnen var at en som visste at de gjemte seg der sa ifra til politiet. Familien Frank blir da tatt med til konsentrasjonsleir, der de blir delt opp.

I konsentrasjonsleiren har de det helt forferdelig, de får lite mat, de må jobbe hele dagen, etter hvert begynner folk å stjele fra hverandre.

Etter å ha vært der i flere måneder møter Anne venninnen hennes, Hanna.
De er i forskjellige «områder», og de må da snakke på hver sin side av et gjerde.

Til slutt dør moren og søsteren til Anne, og to måneder før krigen slutter, dør Anne av tyfus.
Da krigen var over var Otto Frank den eneste som overlevde av familien Frank. Det var også han som publiserte dagboken, fordi Anne alltid hadde drømt om å bli forfatter.

 

Min mening

Jeg har både sett filmen og lest boka. Min mening om filmen er for det første, de utelater så mange av detaljene som er i boka, men allikevel så gir den et veldig bra bilde om hvordan det var for typiske jødiske familier å bo i Tyskland på den tiden.

Jeg syntes det var litt forvirrende med hvilket år det var hvilke steder i filmen, men allikevel så fikk jeg med meg det meste av handlingen.

Det var mye lettere å lese boka og forstå handlingen og man skjønte fort hva som foregikk. Måten jøder ble behandlet på under 2. Verdenskrig var helt forferdelig, ingen fortjente det som skjedde med dem, mener jeg selv.
Etter min mening så framstår Anne som en litt veslevoksen jente, som gjerne vil skynde seg med å vokse opp. Det virker som om hun er glad i oppmerksomhet, og at hun er ganske skoleflink.

Siden familien hennes sto vel økonomisk, og hun hadde venner hun var glad i og omvendt, så hadde Anne et ganske bra liv før de ble tatt til konsentrasjonsleiren.

Alt i alt syntes jeg at det var en ganske bra bok, som gir leserne forståelse om hvordan jøder hadde det under 2. Verdenskrig, og på hvilke måter de ble forskjellsbehandlet.

Jeg anbefaler denne boka sterkt, hvis man er interessert i hvordan det var å leve som jøde under 2.Verdenskrig. Denne boka er nok for de som er 10 år og oppover. Veldig fin og trist bok.

 

Tittel                                   Originaltittel             Forfatter               Forlag               Utgave     Norsk Utgave
Anne Franks Dagbok        Het Achterhuis         Anne Frank          Aschehoug       1980        2010, 2012